Önismereti tréning

Az önismeret szakszerű fejlesztésével, az egyéni gátak folyamatos feloldásával olyan alapvető készségek és képességek szisztematikus erősödését érhetjük el, amelyek hozzájárulnak a mindennapi életben használt társas kompetenciák erősödéséhez, legyen szó munkahelyről, baráti társaságról vagy az otthonunkról.

Olyan fenntartható viselkedésváltozásokat eredményezhet, mely az önkontroll, önirányítás és a másokkal történő együttműködés képességeit is fejleszti. A képzés során az érzelmek észlelésének, megértésének és a kognitív folyamatokra gyakorolt hatásának tudatosításával és irányításának elősegítésével járulunk hozzá az alapvető készségek és képességek fejlesztéséhez.

onismeret